« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni22.217,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
10.06.2014, 11:09:32 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
10.06.2014, 11:09:32 systém Uděluji příklep dražiteli 75808001 [Šárka Holešinská (nar. 08.8.87)] za nejvyšší podání 22.217,- Kč
10.06.2014, 11:09:02 systém Vypršel čas pro podání námitek
10.06.2014, 11:04:02 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
10.06.2014, 11:02:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.06.2014, 10:58:51 75808001 Učiněno podání: 22.217,- Kč
10.06.2014, 10:58:42 75808002 Učiněno podání: 20.217,- Kč
10.06.2014, 10:58:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.06.2014, 10:54:32 75808001 Učiněno podání: 18.217,- Kč
10.06.2014, 10:54:10 75808002 Učiněno podání: 16.217,- Kč
10.06.2014, 10:00:32 75808001 Učiněno podání: 14.217,- Kč
10.06.2014, 10:00:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
75808001, 75808002
10.06.2014, 10:00:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
T-Mobile Czech Republic a.s. - pohledávka ve výši 1.361,50 s přísl.
Český inkasní kapitál, a.s. - pohledávka ve výši 42.081,80 Kč s přísl.
Městská správa sociálního zabezpečení Brno - pohledávka ve výši 16 861,00 Kč
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola - pohledávka ve výši 7.800,- Kč
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola - pohledávka ve výši 7.800,- Kč
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola - pohledávka ve výši 7.800,- Kč
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola - pohledávka ve výši 7.800,- Kč
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola - pohledávka ve výši 7.800,- Kč
Dopravní podnik města Brna, a.s. - pohledávka ve výši 1.813,- Kč s přísl.
JUDr. Lubomír Mika, notář - pohledávka ve výši 1.506,- Kč spříl.
10.06.2014, 10:00:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
10.06.2014, 10:00:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno