« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni12.854,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
09.10.2013, 10:36:02 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
09.10.2013, 10:36:02 systém Uděluji příklep dražiteli 9400815001 [ROSTĚNICE, a. s. (IČ: 63481821 )] za nejvyšší podání 12.854,- Kč
09.10.2013, 10:35:31 systém Vypršel čas pro podání námitek
09.10.2013, 10:30:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
09.10.2013, 10:28:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
09.10.2013, 09:37:39 9400815001 Učiněno podání: 12.854,- Kč
09.10.2013, 09:30:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
9400815001
09.10.2013, 09:30:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1. Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov, Dvořákova 36, 682 01 Vyškov
pohledávka ve výši 130.999,00 Kč
2. Jihomoravská plynárenská, a.s., IČ 49970607, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
pohledávka ve výši 23.337,62 Kč s příslušenstvím
3.Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 47114975, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha
pohledávka ve výši 18.930,- Kč s příslušenstvím
4.Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 47114975, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha
pohledávka ve výši 6.270,- Kč s příslušenstvím
5. Matco, s.r.o., IČ 26425033, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1
pohledávka ve výši 5.331,00 Kč s příslušenstvím
6. Exekutorský úřad Jeseník, soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Otakara Březiny 229, Jeseník
pohledávka ve výši 3.000,00 Kč + DPH s příslušenstvím
7. Česká pojišťovna, a.s., IČ 45272956, Spálená 75/16, 113 06 Praha 1
pohledávka ve výši 6.196,00 Kč s příslušenstvím
8. PROhome s. r. o., Lomená 581/36a, Brno, PSČ 617 00, IČ: 276 65 402,
pohledávka ve výši 36.931,- Kč s přísl.
9. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno
pohledávka ve výši 5.526,- Kč
09.10.2013, 09:30:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
09.10.2013, 09:30:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno