« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni21.460,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
09.10.2013, 12:06:02 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
09.10.2013, 12:06:02 systém Uděluji příklep dražiteli 9890986001 [ROSTĚNICE, a. s. (IČ: 63481821 )] za nejvyšší podání 21.460,- Kč
09.10.2013, 12:05:31 systém Vypršel čas pro podání námitek
09.10.2013, 12:00:02 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
09.10.2013, 11:58:01 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
09.10.2013, 11:19:08 9890986001 Učiněno podání: 21.460,- Kč
09.10.2013, 11:00:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
9890986001
09.10.2013, 11:00:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3
pohledávka ve výši 170.482,00 Kč
2. Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
pohledávka ve výši 7.566,00 Kč s příslušenstvím
3. Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov, Dvořákova 36, 682 01 Vyškov
pohledávka ve výši 10.786,00 Kč
09.10.2013, 11:00:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
09.10.2013, 11:00:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno