« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni120.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
30.07.2015, 12:06:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
30.07.2015, 12:06:03 systém Uděluji příklep dražiteli 1144084001 [Václav Špičák (nar. 21.04.84)] za nejvyšší podání 120.000,- Kč
30.07.2015, 12:05:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
30.07.2015, 12:00:04 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
30.07.2015, 11:58:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.07.2015, 11:01:39 1144084001 Učiněno podání: 120.000,- Kč
30.07.2015, 11:00:05 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
1144084001, 1144084002
30.07.2015, 11:00:05 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, Praha 9, IČ: 47114975
pohledávka ve výši 3.254,- Kč
2. Exekutorský úřad Jeseník, soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Otakara Březiny 229, Jeseník
pohledávka ve výši 7.865,- Kč
3. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 4/2020, Praha 3, IČ: 41197518
pohledávka ve výši 59.147,- Kč
4. PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, Praha 1, IČ: 61860069
pohledávka ve výši 15.308,- Kč s příslušenstvím
30.07.2015, 11:00:05 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
30.07.2015, 11:00:05 systém Dražební jednání bylo zahájeno