« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni- - -

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
24.03.2015, 10:00:04 systém Po dobu dražby nebylo učiněno žádné podání. Předmět dražby nebyl vydražen.
24.03.2015, 09:58:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.03.2015, 09:00:05 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
44606001
24.03.2015, 09:00:05 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1. Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha, IČ: 45317054
pohledávka ve výši 1.851,55 Kč s příslušenstvím (pohledávka za bývalého manžela)
2. AB CREDIT a.s., Na Pankráci 1658, Praha, IČ: 40522610
pohledávka ve výši 11.934.817,10 Kč s příslušenstvím
24.03.2015, 09:00:05 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
24.03.2015, 09:00:05 systém Dražební jednání bylo zahájeno