« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni643.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
14.07.2015, 12:39:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
14.07.2015, 12:39:03 systém Uděluji příklep dražiteli 571284001 [Radomír Palvíček (nar. 06.06.90)] za nejvyšší podání 643.000,- Kč
14.07.2015, 12:38:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
14.07.2015, 12:33:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
14.07.2015, 12:31:34 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.07.2015, 12:28:07 571284001 Učiněno podání: 643.000,- Kč
14.07.2015, 12:27:06 571284002 Učiněno podání: 642.000,- Kč
14.07.2015, 12:26:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.07.2015, 12:22:54 571284001 Učiněno podání: 641.000,- Kč
14.07.2015, 12:22:22 571284002 Učiněno podání: 640.000,- Kč
14.07.2015, 12:19:34 571284001 Učiněno podání: 634.000,- Kč
14.07.2015, 12:19:12 571284002 Učiněno podání: 633.000,- Kč
14.07.2015, 12:17:14 571284001 Učiněno podání: 632.000,- Kč
14.07.2015, 12:16:56 571284002 Učiněno podání: 631.000,- Kč
14.07.2015, 12:16:05 571284001 Učiněno podání: 630.000,- Kč
14.07.2015, 12:15:31 571284002 Učiněno podání: 629.000,- Kč
14.07.2015, 12:14:41 571284001 Učiněno podání: 628.000,- Kč
14.07.2015, 12:14:04 571284002 Učiněno podání: 627.000,- Kč
14.07.2015, 12:13:22 571284001 Učiněno podání: 626.000,- Kč
14.07.2015, 12:12:44 571284002 Učiněno podání: 625.000,- Kč
14.07.2015, 12:12:06 571284001 Učiněno podání: 624.000,- Kč
14.07.2015, 12:11:21 571284002 Učiněno podání: 623.000,- Kč
14.07.2015, 12:10:46 571284001 Učiněno podání: 622.000,- Kč
14.07.2015, 12:09:58 571284002 Učiněno podání: 621.000,- Kč
14.07.2015, 12:08:38 571284001 Učiněno podání: 620.000,- Kč
14.07.2015, 12:08:06 571284002 Učiněno podání: 619.000,- Kč
14.07.2015, 12:07:27 571284001 Učiněno podání: 618.000,- Kč
14.07.2015, 12:06:16 571284002 Učiněno podání: 617.000,- Kč
14.07.2015, 12:04:43 571284001 Učiněno podání: 616.000,- Kč
14.07.2015, 12:04:16 571284002 Učiněno podání: 615.000,- Kč
14.07.2015, 12:03:24 571284001 Učiněno podání: 614.000,- Kč
14.07.2015, 12:01:39 571284002 Učiněno podání: 613.000,- Kč
14.07.2015, 12:00:47 571284001 Učiněno podání: 612.000,- Kč
14.07.2015, 11:59:59 571284002 Učiněno podání: 611.000,- Kč
14.07.2015, 11:59:19 571284001 Učiněno podání: 610.000,- Kč
14.07.2015, 11:58:35 571284002 Učiněno podání: 606.000,- Kč
14.07.2015, 11:57:55 571284001 Učiněno podání: 605.000,- Kč
14.07.2015, 11:57:16 571284002 Učiněno podání: 604.000,- Kč
14.07.2015, 11:56:42 571284001 Učiněno podání: 603.000,- Kč
14.07.2015, 11:56:06 571284002 Učiněno podání: 602.000,- Kč
14.07.2015, 11:54:16 571284001 Učiněno podání: 601.000,- Kč
14.07.2015, 11:37:35 571284002 Učiněno podání: 600.000,- Kč
14.07.2015, 11:06:22 571284001 Učiněno podání: 599.000,- Kč
14.07.2015, 11:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
571284001, 571284002
14.07.2015, 11:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1. CITY CREDIT SE, Národní 138/10, Praha, IČ: 29263751
pohledávka ve výši 225.247,- Kč s příslušenstvím
14.07.2015, 11:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
14.07.2015, 11:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno