« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni320.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
16.10.2013, 10:49:31 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
16.10.2013, 10:49:31 systém Uděluji příklep dražiteli 1295107001 [HNG - Czech s.r.o. (IČ: 25940350 )] za nejvyšší podání 320.000,- Kč
16.10.2013, 10:49:01 systém Vypršel čas pro podání námitek
16.10.2013, 10:44:01 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
16.10.2013, 10:42:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.10.2013, 10:38:53 1295107001 Učiněno podání: 320.000,- Kč
16.10.2013, 10:38:21 1295107003 Učiněno podání: 315.000,- Kč
16.10.2013, 10:36:22 1295107001 Učiněno podání: 310.000,- Kč
16.10.2013, 10:35:10 1295107003 Učiněno podání: 305.000,- Kč
16.10.2013, 10:33:38 1295107001 Učiněno podání: 300.000,- Kč
16.10.2013, 10:32:23 1295107003 Učiněno podání: 295.000,- Kč
16.10.2013, 10:30:55 1295107001 Učiněno podání: 290.000,- Kč
16.10.2013, 10:29:35 1295107003 Učiněno podání: 285.000,- Kč
16.10.2013, 10:28:14 1295107001 Učiněno podání: 280.000,- Kč
16.10.2013, 10:27:47 1295107003 Učiněno podání: 275.000,- Kč
16.10.2013, 10:25:42 1295107001 Učiněno podání: 270.000,- Kč
16.10.2013, 10:24:23 1295107003 Učiněno podání: 265.000,- Kč
16.10.2013, 10:23:02 1295107001 Učiněno podání: 260.000,- Kč
16.10.2013, 10:21:44 1295107003 Učiněno podání: 255.000,- Kč
16.10.2013, 10:21:09 1295107001 Učiněno podání: 252.000,- Kč
16.10.2013, 10:20:39 1295107002 Učiněno podání: 250.000,- Kč
16.10.2013, 10:07:23 1295107001 Učiněno podání: 246.000,- Kč
16.10.2013, 09:52:26 1295107003 Učiněno podání: 244.000,- Kč
16.10.2013, 09:30:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
1295107001, 1295107002, 1295107003
16.10.2013, 09:30:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
pohledávka ve výši 4.204,00 Kč s příslušenstvím
2. Petr Buzrla, IČ 44997299, Prušánecká 457, 691 01 Moravský Žižkov
pohledávka ve výši 29.242,00 Kč s příslušenstvím
3. Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, úz. pracoviště v Hr. Králové, U Koruny 1632, 500 02 Hr. Králové
pohledávka ve výši 5.660,56 Kč s příslušenstvím
4. Alexandr Kalina, Husova 5, 602 00 Brno
pohledávka ve výši 131.022,00 Kč s příslušenstvím
5. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, IČ 47114975, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
pohledávka ve výši 13.900,00 Kč s příslušenstvím
16.10.2013, 09:30:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
16.10.2013, 09:30:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno